מצדה

תשובות : ענת נזרוב בר זהבי

נימוקי אלעזר בעד התאבדות:

1."ראשית, משנפרצה החומה ההיקפית של מצדה, נוכחו הרומאים לדעת כי הנצורים הקימו חומה פנימית נוספת מעץ. הרומאים העלו חומה זו באש, כשלפתע, על פי מתתיהו, נשבה רוח והאש שינתה את כיוונה אל הרומאים.

במצב זה, נוצרה בהלה במחנה הרומאי מחשש שהאש תאחז בכלי המצור ותכלה אותם. אולם, הרוח שוב שינתה כיוונה ושרפה את החומה כולה.

הרומאים פירשו התפתחות זו כסימן שהאל לצידם וחזרו למחנה כשהם מתכוננים להשלים למחרת את כיבוש המבצר."

2.נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשריפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

טיעונים נגד ההתאבדות:

1.ההתאבדות ונגד ההליכה בשבי. נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים .

2. דברי אלעזר לא שכנעו את כל הנצורים. יוסף בן מתתיהו אומר כי רכי הלב שביניהם התעוררו לחמול על נשיהם וטפם, דמעות עמדו בעיניהם, אנחות נפלטו מפיותיהם וניכר היה כי קריאתו של בן יאיר אינה לרוחם.