Mere tid sammen

KL mener, det nødvendigt at ændre lærernes arbejdstidsregler

De arbejdstidsregler som lærerne har i dag, spænder ben for, at skolerne kan udvikle og forny arbejdet.

Som den eneste faggruppe arbejder lærerne under en arbejdstidsaftale, hvor den enkelte kommune skal aftale med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, hvor meget tid der skal anvendes til forskellige arbejdsopgaver. Det vil sige, at det er lagt fast i aftaler, hvor meget lærerne maksimalt kan undervise og hvor meget arbejdstid lærerne skal bruge på opgaver i tilknytning til hver undervisningstime, herunder lærernes forberedelsestid. Lærernes arbejdstid er dermed låst fast i kasser af tid, som er ens for alle lærere og som kun kan bruges til bestemte formål.

KL ønsker ikke, at arbejdstidsreglerne skal regulere, hvad arbejdstiden anvendes til. Arbejdstidsreglerne skal til gengæld blot sætte den ydre ramme om arbejdstiden og fx definere den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Nøjagtig som det er tilfældet for alle andre medarbejdergrupper.

KL’s ønske er, at arbejdstidsreguleringen for lærerne skal indrettes som for alle andre og dermed skabe plads til at foretage reelle, lokale prioriteringer i folkeskolen. Det skal være muligt at prioritere lærernes arbejdstid til de aktiviteter og opgaver, der forbedrer elevernes resultater. Og der skal være plads til, at ledelsen i folkeskolen fastlægger, hvordan ressourcerne anvendes, ligesom det er tilfældet for ledere på alle andre arbejdspladser.

Skoler, pasning, prøver - spørgsmål og svar om lockout

Hvorfor varsler KL lockout?

Efter mange og lange forhandlinger er situationen fortsat den, at LC grund-læggende ikke vil imødekomme KL med andet end regler, der svarer til de eksisterende. Derfor har KL’s bestyrelse vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte konflikt for at frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler.

KL kan kun frigøre sig fra de eksisterende arbejdstidsaftaler ved at varsle lockout. Hvis KL ikke varsler lockout vil de eksisterende aftaler fortsætte, indtil KL og LC en gang ud i fremtiden måtte blive enige om fornyelse.

I forbindelse med varslingen af lockout underretter KL Forligsinstitutionen om, at parterne ikke har kunnet opnå enighed om overenskomstfornyelsen. KL og LC vil herefter blive indkaldt til videre forhandlinger i Forligsinstitu-tionen med henblik på at opnå enighed om et mæglingsforslag, som kan afværge konflikten.

Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten, så den træder i kraft på et senere tidspunkt end 1. april.