Едукативни видео содржини

Физика, хемија, екологија, мајчин јазик

Агрeгаторот на видео содржини

Агрeгаторот на видео содржини претставува веб портал кој на наставниците и учениците од основните и средните училишта во Република Македонија им овозможува да споделуваат и да гледаат видео содржини, поврзани со темите од наставните програми кои се изучуваат.
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image