פורים :)

Neta And Reut

פורים החג האהוב על כולנו :)

פורים הוא אחד מחגי ישראל, שנחוג בי"ד באדר.

חג הפורים מבוסס על סיפור מגילת אסתר, בו ניצלו היהודים באימפריה הפרסית מרצח עם שזמם לבצע בהם המן בהסכמת המלך אחשורוש והחג הוא יום הודאה לה' על הצלה זו.

ערב פורים, הוא יום תענית אסתר ,ונהוג לצום בו כזכר לתענית אסתר, שצמה טרם ניגשה למלך בבקשה לבטל את הגזירה.

החג מצטיין במאפייני השמחה שבו, על פי ההלכה חייב יהודי לקיים סעודת פורים ושתיית יין "עד-דלא-ידע", וכן נוהגים באכילת ממתקים.

מאפיינים נוספים הם לבישת תחפושות ומסכות, בדחנות והרעשה ברעשנים.

מצוות החג כוללות גם את חובת קריאת מגילת אסתר בלילה וביום, מסירת משלוחי מנות איש לרעהו וכן מתנות לאביונים.

אני פורים - שירי פורים ברצף
מחרוזת שירי פורים עוזי חיטמן חני נחמיאס
ריקי מנור,דודו אלהרר ו"ליצני החצר" - חג פורים (אנימציה)