Op weg naar de Repibliek

Gemaakt door: Karel Mak en Nadine Zwaneveld

Wat is de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden?

De zeven gewesten hebben belooft om samen tegen de Spanjaarden te verdrijven. Maar dan stapt stadhouder Rennenberg van Groningen en Overijssel uit de Unie, Rennenberg is katholiek en voet zich meer thuis bij de Spanjaarden.

Wat is de Unie van Utrecht?

De Unie van Utrecht bestaat uit: Groningen, Brabant, Drenthe, Friesland enz. Deze provincies komen bij elkaar om dingen te overleggen over over heel Europa.

Wat is een stadhouder?

Een stadhouder is het zelfde als een burgemeester. Alleen in de 18de eeuw was er nog sprake van een burgemeester, maar een stadhouder.

Wie waren de stadhouders?

Dat waren: Stadhouder Rennenberg, Maurits van Oranje, enz.

Wie was Philip de ll

Hij was heerser van het grootste koloniale rijk in de 16e eeuw. Een koloniale rijk: dat is een heel groot rijk. Hij werd in 1581 geen landsheer door de Noordelijke gewesten.
Philips de 2e: Superschurk
Big image