עבודה בשל"ח

תשובות:

שאלה 1:

נימוק 1: אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

הסבר: הוא מעדיף לשלם אפילו את המחיר של מוות בשביל לא להיות עבד לרומאים משום שאלוהים הוא אדונם היחיד

נימוק 2: לבצע התאבדות המונית.

הסבר: אלעזר ידע שהרומאים עוד באים ויכבשו את מצדה ויהרגו אותו ואת אנשיו. אלעזר אמר שעדיף למות מאשר להשתעבד לרומאים

שאלה 2:

טענה 1: יש אנשים שרואים בכך שעדיף להיות עבדים ולהשתעבד לרומאים מאשר למות

טענה 2: יש אנשים שלא ירצו שיקרה משהו למשפחותיהם ולא יוכלו לעמוד בכך
Big image
מצדה- יזהר כהן