Vasculaire dementie

Wat is het?

Vasculaire dementie is een veel voorkomende vorm van dementie. Deze vorm komt in ongeveer 20% van de gevallen van dementie voor. Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door afsluiting van de bloedvaten in de hersenen. Hierdoor krijgen de hersenen te weinig zuurstof waardoor ze beschadigd raken.

Verschijnselen

De stoornissen die optreden zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die is beschadigd. Ook al zijn de ziekteverschijnselen niet voor iedereen hetzelfde, toch zijn er een aantal algemene kenmerken:


Geestelijk verschijnselen:

- -Vertraging in de snelheid van denken, praten of bewegen

- -Toenemende geheugenproblemen en oriëntatieproblemen

- -Problemen met het herkennen van voorwerpen

- -Problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen


Lichamelijke verschijnselen:
Als gevolg van de hersenbeschadiging kan een verlamming, spierverstijving of gevoelsverlies ontstaan. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met het lopen, praten, slikken of plassen. Er kan een nieuwe beroerte optreden, waarna nieuwe verschijnselen optreden of bestaande verschijnselen verergeren. Ook zijn er lichamelijke ongemakken, die een gevolg zijn van de hartaandoeningen en de vaataandoeningen, zoals pijn in de borst, kortademigheid of vochtophoping. Met het voortschrijden van de ziekte wordt de patiënt in toenemende mate hulpbehoevend.

Big image

Diagnose

Het stellen van de diagnose gebeurt in een aantal stappen. Allereerst moet worden vastgesteld of er sprake is van dementie. Dit betekent dat er een aantal verstandelijke problemen tegelijkertijd moeten zijn. Voor de diagnose is het van belang, dat de achteruitgang wordt veroorzaakt door een verstoring in de bloedvoorziening. Dit kan worden achterhaalt door een foto van de hersenen (een CT-scan of een MRI) te maken. Hierop zijn de gevolgen van een beroerte vaak te zien.

Behandeling

De vasculaire dementie zelf kan niet behandeld worden. Het is wel mogelijk om bijkomende verschijnselen zoals sombere of angstige gevoelens en hallucinaties te behandelen.
Vaak zullen artsen proberen de onderliggende hartziekte of vaatziekte te behandelen om verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Ook is het soms mogelijk om met behulp van medicijnen de achteruitgang in het proces van dementering te vertragen.
Herkendementie