התנסות בתהליך התיכון

עבודה קבוצתית (2-4 תלמידים) : תכנון ועיצוב מוצר טכנולוגי

פתיחה

כל בעיה יוצרת צורך ויש למצוא לה פתרון. מוצרים שאדם מייצר הם מענה לצרכים אנושיים ונקראים: פתרונות טכנולוגיים.


לפניכם דוגמאות למוצרים שונים, חשבו: מה הייתה הבעיה או הצורך שהביאה לייצור המוצרים הבאים? האם המוצר לדעתכם מוצלח?


לדוגמאות נוספות כנסו לקישור הבא

שלב א': הגדרת הבעיה או הצורך

חשבו על בעיה וצורך כלשהו שניתן לתת לה פתרון טכנולוגי.


את הבעיה והצורך כתבו במסמך המצורף (ראשית עליכם להוריד את הקובץ ולשמור אותו בשם) , מסמך זה ילווה אותנו לאורך כל העבודה.

שלב ב': חקירה ואיסוף מידע

היעזרו במקורות מידע מגוונים לענות על השאלות הבאות:

1. מהי האוכלוסייה לה מיועד המוצר?

2. מהם הדרישות מהמוצר? (תכונות החומרים מהם יהיה עשוי)

3. מאילו חומרים ניתן להכין את המוצר ומדוע?

4. כתבו את מקורות המידע בהם נעזרתם ותשובותיכם במסמך המלווה.

שלב ג' : העלאת רעיונות לפתרון הבעיה ובחירת הפתרון המתאים.

לכל בעיה יכולים להיות פתרונות רבים. העלו רעיונות שונים למוצר שיענה לצורך ולדרישות שהוגדרו. בחרו יחד את הפתרון שנותן את המענה הטוב ביותר.

שלב ד' : בניית דגם למוצר

לאחר שבחרתם בפתרון המתאים ביותר, הכינו דגם של המוצר קרוב ככל הניתן למציאות (אב טיפוס).

שלב ה': הערכה

עליכם להעריך האם המוצר עונה על הדרישות (שהגדרתם בשלב ב') והאם נותן מענה לצורך או לבעיה (שהגדרתם בשלב א').

שלב ו' : הצגת המוצר בכתה

עליכם להציג את תהליך התיכון שעברתם ואת אב הטיפוס שבניתם בכתה. התייחסו לכל שלבי העבודה: הגדרת הבעיה, איסוף מידע, העלאת פתרונות, המוצר הנבחר, הערכה.


בהצלחה!

שלב ז': הערכת המורה

הגישו את המסמך המתעד את תהליך התיכון והדגם לבדיקה.

את העבודה נעריך בעזרת המחוון המצורף.