חוק יסוד: חופש העיסוק

אורי גרשגורן

עיקרי החוק

החוק נחקק בגרסה ראשונה בשלהי ימי הכנסת השתים עשרה3 , במרץ ‎.1992 החוק נחקק באופן חפוז, ללא דיון מסודר בממשלה ובמשרד המשפטים לאחר שנוצרה הזדמנות להעביר את החוק, והוא עבר ברוב של 23 בעד, ללא מתנגדים וללא נמנעים. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, אוריאל לין, אמר, בהביאו את חוק היסוד לאישור בקריאה שנייה ושלישית:

"חוק היסוד - חופש העיסוק קובע נורמה חקיקתית חשובה במדינה, והיא אומרת בצורה ברורה שלכל אדם יש זכות יסוד לעסוק במקצוע או בעסק כלשהו לפי בחירתו. אי אפשר להגביל זכות יסוד זו אלא בחוק, ורק לתכלית ראויה, או מטעמים של טובת הכלל. בכל מקרה, מגבלות חייבות להיות נעוצות בגופו של חוק כלשהו, אבל לא בחקיקת משנה".‏

מקרי דוגמא לשמירת החוק:

1. דן פרומר, הועסק כעובד שכיר בחברת "רדגארד" כמהנדס תוכנה. החברה עסקה בפיתוח מוצרי אבטחה ותקשורת מחשבים ורשתות. באוגוסט 1998 הודיע להנהלת החברה על התפטרותו עקב חילוקי דעות. כחודשיים לאחר מכן הוצעה לו משרה בחברה המתחרה "צ'ק פוינט".

פרומר נענה להצעה וקיבל משרה כמנהל פיתוח בדומה לזו של מעסיקתו הקודמת. "רדגארד" לא ויתרה והגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה לאסור על מר פרומר לעבוד אצל המתחרה בגין סעיף אי תחרות בחוזה שלו במשך 22 חודשים.

ניתן צו מניעה כנגד המהנדס למשך 18 חודשים. "צ'ק פוינט" והמהנדס הגישו ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. הנשיא לשעבר, ישב בדין וקבע הלכה שזכתה לכינוי הלכת צ'ק פוינט: "הגבלת עיסוקו של עובד נוגדת את תקנת הציבור וכן את המדיניות הדוגלת במשק תחרותי וחופשי".

בהמשך לפסיקתו קבע עוד: חופש העיסוק הוא עיקרון חוקתי המעוגן הן בחוק יסוד חופש העיסוק המעניק לעובד זכות לעבוד בכל עיסוק והן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הרואה בכישוריו של העובד כקניינו הפרטי..."

קישור: http://www.workrights.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7

2. בחודש פברואר 2012 נדרש למשל בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב לדון ולפסוק בעתירה שהגישו 25 חנויות מכולת בתל אביב נגד עיריית תל אביב בדרישה לכפות על הרשות AM:PM וטיב טעם, לסגור את החנויות שלהם בשבת.

השופטת אסתר קובו דחתה את העתירה וקבעה כי בבסיס חוק רישוי עסקים, עומד עקרון העל של חופש העיסוק של מי שפותח את בית העסק שלו בשבת. בעת מתן רשיון העסק, העירייה אינה רשאית לשקול את השפעת פתיחת העסק בשבת על התחרות בשוק או על הכנסתו של אלמוני, אלא להיפך.

ההתחשבות באלה, כך נקבע, תרוקן את החוק מתוכן אשר נועד בראש ובראשונה להבטיח כי עסקים העומדים במטרותיו, יהיו זכאים לקבל רישיון עסק. פתיחת החנויות של המשיבות נותרה על כנה.

קישור:

http://www.workrights.co.il/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7