TRAUMA

seminarium szkoleniowe /druga edycja/

Big image

Warszawa, 15-16 listopada 2014

A jeśli jeszcze czegoś nie wiemy?

Jeśli nie widzimy czegoś tak powszechnego, że aż umykającego naszemu zmysłowi obserwacji rzeczywistości. Ludwig Pasteur zszokował świat w połowie XIX wieku mówiąc, że bakterie są powszechne, chociaż ich nie widać. I że w związku z tym trzeba myć ręce. Zwłaszcza, jeśli się jest chirurgiem!!

Och, to uratowało wiele istnień ludzkich, a w medycynie zakrólowała bogini Higiena.


Czas na rozpoznanie traumy!

To nie będzie trudne. Trauma należy do życia, każdy z nas jej doświadczył.

Czas na rozpoznanie traumy, zwłaszcza, jeśli pracuje się z nią na co dzień.

Dwudniowe seminarium szkoleniowe dla terapeutów, trenerów, terapeutów ciała otworzy taką możliwość.


Zakres tematyczny:

- istota reakcji traumatycznej

- świat osoby, która doznała traumy

- mechanizm powtórki

- transformacja traumy

- rozpoznawanie symptomów traumy

- rozpoznawanie i wzmacnianie symptomów rozładowania traumy

- ochrona przez przejmowaniem traumy klienta


Adresaci:

terapeutów i osób związanych z przeciwdziałaniem w przemocy w rodzinie

prowadząca: Małgorzata Sieczkowska

Psychoterapeutka, edukatorka, praktyk Somatic Experiencing®. Ukończyła trzyletnie szkolenie w zakresie SE – Somatic Experiencing® w UTA Akademie w Kolonii. Uczennica Laurence’a Hellera i Rajy Selvama. W swojej praktyce łączy wiele metod, m.in. podejście systemowe. W ostatnich latach studiuje pracę ze świadomością ciała i praktykuje różne podejścia w terapii traumy – SE, EMDR.

www.malgorzatasieczkowska.pl www.terapiatraumy.pl

Termin i czas szkolenia:

15 listopada (sobota) g.12.00 - 18.00

16 listopada (niedziela) g.10.00 - 16.00


Miejsce:

Ośrodek Fundacji Nowy Świat Kobiet, Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3 lok.12


Koszt zajęć dydaktycznych: 300 zł

/termin wpłaty do 5 listopada 2014/


Tytuł wpłaty: Seminarium szkoleniowe, Warszawa 15-16 listopada 2014

Fundacja Nowy Świat Kobiet

Ul. Gałczyńskiego 3 lok.12, 00-362 Warszawa

Bank PKO BP: 31 1020 1013 0000 0802 0219 0858

Koordynatorka seminarium:

Agnieszka Czapczyńska

Tel. 606 406 555

Mail: czapczynska@nowyswiatkobiet.pl