החלום שלי לחינוך

אתי צבי

הלמידה בבית הספר תתבסס על אינטילגנציות שונות. בדרך זו יוכל כל תלמיד לללמוד ולהגיע למיצוי ולמצוינות.

בבית הספר יהיו נושאים מרכזיים אותם ילמדו דרך כל מקצועות הלימוד.

חינוך המשלב את הגישות המובילות בתחום תוך שימת דגש על למידה משמעותית בה התלמיד לוקח חלק אקטיבי בכל שיעור ושיעור. למידה קונסטרוקטביסטית תהיה המרכזית והמובילה בהם.

ומה עוד?

החיים בבית הספר יהיו חיים קהילתיים, התלמידים בבית הספר ילמדו על מעורבות קהילתית ועל ערבות הדדית.

הלמידה תתבצע בחללים גדולים המזמנים למידה(חלל גדול עם עזרי למידה בחשבון, מוסיקה,אמנות וכו').

בבית הספר תהיה גינה אקולוגית שתהיה חלק בלתי נפרד מסדר היום של התלמיד.

לאחר סיום יום הלימודים, בית הספר ישאר פתוח וישמש את הקהילה.

במהלך היום התלמידים יועשרו ע"י צוות מורים שמאמין בדרך זו ובגימלאים מתנדבים שחשוב להם פני הדור הבא.

כיצד?

נעשה שימוש בכלים מתוקשבים על מנת להכין את הלומדים להיות בוגרי מערכת החינוך במאה ה-21.

אחת ממטרות בית הספר היא להכין את הלומד לחיים האימתיים ולדרישות הקיימות היום בשוק העבודה.

שימוש בכלים מתוקשבים יכול להתאים לכל הלומדים. (אינטילגנציות מרובות).

Big image