עבודה בהיסטוריה-מסעות הצלב

מגישים: יהונתן בסלי, נתן סלע

מה היו האירועים שהובילו לקראת האפיפיור ב- 1095?

האירועים שהובילו לקראת האפיפיור לצאת למסע מזרחה היה מפני שהשבטים המוסלמים אימו לכבוש את קונסטנטינופול.

מהו המניע הגלוי למסעות הצלב ?

  1. המניע הגלוי למסעות הצלב הוא שהמוסלמים הרסו כנסיות וחלקם הפכו למסגדים ובנוסף התעללו בנשים.

כיצד ניסה האפיפיור לשכנע את המאמינים לצאת למסע ?

האפיפיור הצליח לשכנע את המאמינים לצאת למסע בכך שהוא אמר להם שהם צריכים להילחם בשביל הנצרות, בנוסף הוא אמר להם "צאו לארץ הקודש על מנת לכבשה מידי הזרים ולהפכה לנחלתכם" הכוונה צאו לכבוש את ירושלים ולהפוך אותה לארצכם.


מיינו את הגורמים הללו לגורמים שדחפו צלבנים מאירופה לגורמים שמשכו אותם למזרח?

מזרח:

-חיפוש אחר שווקים חדשים

-אמונה דתית עמוקה

-רצון להציל את המקומות הקדושים

-תקווה לזכות בגמול רוחני


אירופה:

-חיפוש אחר סחורות מהמזרח

-חיפוש אחר סביבות מחייה חדשים

-גידול האוכלוסייה באירופה גרם להגירה בתוכה וממנה

באיזה סדר הייתם מסדרים את הגורמים?

אנחנו היינו מסדרים את הגורמים בכך שיהיה גורמים חשובים ופחות חשובים.

מסעות הצלב - הצלבנים מה מקור הכינויים הללו? איזה מבין הגורמים למסעות קשור לכינויים הללו?

הצלבנים נקראים צלבנים מכיון שהם נלחמו בשביל להפיץ את הנצרות, והיה להם צלב על החולצה.

מה ההבדלים בין הקבוצות השונות של הצלבנים לפי התמונות שבקישור ?

ההבדל בין האיכרים לאבירים בכך שהאיכרים עובדי אדמה ואף האבירים הם נלחמים ומתאמנים.

באיזה עיר נפגשו הכוחות במסע הצלב הראשון?

הכוחות נפגשו במסע הצלב הראשון בירושלים ובקונסנטיפול.

מיהם הצלבנים ומיהם המוסלמים בתמונה? כיצד ניתן לזהות?

אפשר לזהות את החיילים הנוצרים והמוסלמים על פי התלבושת,הנשקים והקסדות.

באילו קשיים נוספים נתקלו הצלבנים בדרכם?

הצלבנים נתקלו בבעיות כמו מלחמה עם המוסלמים,המצב הכלכלי שירד ועוד.

אילו קשיים עמדו בפני הצלבנים בניסיונותיהם לכבוש את ירושלים? באילו אמצעים נלחמו הצלבנים במוסלמים? איזה מבין האמצעים הללו ניתן לזהות בתמונה?

הקשיים שעברו הצלבנים בדרכם לכבוש את ירושלים הם מלחמות,קרבות ועוד.


הצלבנים השתמשו בחרבות מגנים,סוסים ולהגנתם היה להם שריונות, קסדות ועוד.

ניתן לזהות בתמונה את המגנים,קסדות ושירינות.

מה האירוע המתואר בתמונה? מה הייתה משמעותה של כנסיית הקבר לצלבנים?

המתואר בתמונה הוא את הצלבנים בונים את ירושלים מחדש.

כנסיית הקבר הייתה מאוד חשובה לצלבנים ולנוצרים והם היו יכולים להקדיש את חייהם בשבילה.

Big image
סיפור בדרך - סיפורם של הצלבנים