עשרת הדיברות

מגישות : לינוי עמרני והדר קליין , כיתה ח1

ענן מילים

Big image

משה בראי האומנות

עשרת הדיברות כולל הסברים

Big image

מבט ממוקד על דיבר

Big image
Big image
Big image