Nederlands

Hoofdletters en leestekens

Leestekens

Interpunctie is het gebruik van leestekens in een tekst.
Leestekens helpen je om de tekst beter te begrijpen.
Als we praten kunnen we onze bedoelingen duidelijk maken door pauzes, intonatie of gebaren.
Als we schrijven gebruiken we hiervoor punten, komma’s en accenttekens.

Soorten leestekens

Pauze: . , ; : -

Intonatie: ? ! ...

Bij woorden: ' é ë è -

Overige: ( ) "

Punt

De punt gebruik je aan het einde van een zin. Je gebruikt de punt ook bij afkortingen, denk hierbij aan dingen als etc. enz. De punt gebruik je niet bij alle afkortingen: CDA PVV VARA.

De komma

De komma is een van de moeilijkste leestekens in het Nederlands. Er zijn geen vaste regels aan de hand waarvan je altijd kunt bepalen wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden. Het belangrijkste uitgangspunt is dat een komma geplaatst wordt als er bij het voorlezen een duidelijke pauze hoorbaar is; ook de toonhoogte waarmee de zin wordt uitgesproken verandert vaak iets. Hoe langer de zin is, hoe meer behoefte er bestaat aan een rustpunt in de zin, en dus aan een komma.

Leestekens intonatie

? ! ... zijn leestekens die iets veranderen aan de intonatie van de zin. Een vraagteken gebruik je bij een vragende zin. Een uitroeptekens gebruik je als er bijvoorbeeld geschreeuwd wordt.

Bij woorden

Leestekens bij woorden zorgen ervoor dat je het woord goed uitspreekt. Het meervoud van idee is ideeën, zonder het trema op de derde e zou er ideen staan.

Hoofdletters

Alleen het eerste woord van de zin begint met een hoofdletter, als de zin begint met een apostrof dan schrijf je het tweede woord met een hoofdletter ('s Middags...).


Ook namen schrijf je met hoofdletters. Namen van dagen, maanden en jaargetijden schrijf je daarin tegen gewoon met kleine letter, dit geld ook voor tijdperken.

Onderstreep de juiste

Ideeen- Ideeën

's-Hertogenbosch - 's-hertogenbosch

Van der Sloot - van der Sloot

Middeleeuwen - middeleeuwen

herfst - Herfst

Vul in

1. Zaterdag gaan we schaatsen op de kunstijsbaan in Amsterdam
2. Heb je zin om mee te gaan
3. We vertrekken om 10.00 uur maar je mag vanaf 9.00 uur bij mij komen
4.Vergeet niet je schaatsen mee te nemen

5.Mijn moeder vraagt Wil je ook je eigen lunchpakket meenemen

Antwoorden deel 1

Ideeen- Ideeën

's-Hertogenbosch - 's-hertogenbosch

Van der Sloot - van der Sloot

Middeleeuwen - middeleeuwen

herfst - Herfst

Antwoorden deel 2

1. Zaterdag gaan we schaatsen op de kunstijsbaan in Amsterdam.
2. Heb je zin om mee te gaan?
3. We vertrekken om 10.00 uur, maar je mag vanaf 9.00 uur bij mij komen.
4.Vergeet niet je schaatsen mee te nemen!

5.Mijn moeder vraagt: "Wil je ook je eigen lunchpakket meenemen?"

Spellingkampioen - Hoofdletters
Voorlezen met Paul Middellijn - Gebruik de leestekens