ONTHAALBROCHURE

Okan Beveren Sint Maarten

OKAN is de onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

OKAN is de Onthaalklas voor Anderstaligen. Hier bereiden ze zich voor om (na maximum één schooljaar) door te stromen naar een studierichting die aansluit bij hun capaciteiten, interesses en vooropleiding.
Big image

Opstart januari 2016