Imiteren

Tessa van Dijk A14DG2

Wat is imiteren?

Imiteren is leren door middel van iets na te doen wat een ander ook doet. Dit kan bij verschillende dingen voorkomen, bijvoorbeeld eten zoeken. Imiteren is belangrijk om te overleven voor veel dieren. Imiteren is erg nuttig voor dieren, omdat ze zo bepaalde dingen aan leren waar ze veel aan kunnen hebben.

Bij welke dieren komen imiteren voor?

In princiepe komt het gedrag bij bijna alle dieren voor. Vooral jonge dieren die voor een lange tijd bij hun moeder blijven, leren veel door hun moeder of andere soortgenoten te imiteren.

Waarom imiteren dieren?

Dieren imiteren om te kunnen overleven. Een pup moet bijvoorbeeld leren lopen om te kunnen overleven. Als een pup niet kan staan, zal die later ook niet aan zijn eten komen.

Dieren in het wild imiteren elkaar ook, om aan eten te komen.

Vragen

1. Waarom imiteren dieren?

2. Geef een voorbeeld van dieren die imiteren

3. Geef een voorbeeld van imitatie

4. In welke levensfase is imitatie heel belangrijk?

5. Is imiteren erg nuttig?

Bronnen

- Powerpoint gedrag

- nrc.nl/imitatie