נשים במלחמה

יובל ריכטמן ואור בן ציון ט'-5

תפקידי הנשים במלחמה -

עקב גיוס המוני של גברים, עלה הצורך בידיים עובדות. כך החלו לצאת מן הבית נשים ולמלא תפקידים חיוניים בעורף בעת המלחמה שעד כה היו סגורים בפניהן .

לדוגמה : הנשים טיפלו בפצועים שבעורף,הן שימשו כאחיות בצבא , כנהגות אמבולנסים והצטרפו לעבודה בתעשייה הכבדה של תעשיית הנשק והתחמושת לצבא.

בנוסף נשים רבות הצטרפו למעגל העבודה בעקבות גיוסם של קרוביהם למלחמה ועבדו בעבודות פקידות ובתחבורה הציבורית.

פמניסטיות במלחמת העולם הראשונה

מרבית הפמניסטיות באירופה התגייסו לטובת המאמץ המלחמתי והגנה על המולדת.

רוב תנועות הנשים באירופה אינן ראו את עצמן כמייצגות אינטרסים של נשים מול הסדר הפוליטי והחברתי הקיים, אלא כגוף בשירות המדינה. בהתגייסותן למען המאמץ המלחמתי ראו הנשים הזדמנות להשתלב כחלק אינטגרלי (בלתי נפרד) בחברה ודרך להוכיח, כי הן ראויות לקבלת זכויות.

השירותים שהחברה ציפתה לקבל מנשים בעת מלחמה, תאמו את התפיסות שאימצו גם רוב הפמיניסטיות, כלומר הרחבת תפקידיהן מתחום הבית אל כלל החברה.

גרטרוד בוימר, שעמדה בראש תנועת הנשים הבורגנית בגרמניה אמרה :

"ברגע זה, העם מאוחד במאבק על קיומו, מעבר להבדלים מפלגתיים ולהבדלי השקפת עולם. אנו, הנשים, חשות את עוצמת ההזדהות הלאומית של כל אלה, שבזמנים אחרים נהו אחר האינטרסים הפרטיקולריים שלהם. אנו, הנשים, חשות כחלק מהתמזגות הרצון לשמירה על גדולת האומה וכוחה לנוכח המלחמה, שנכפתה עלינו".

השפעת המלחמה על מעמד האישה בעולם

מעמד האישה בעולם עלתה בעקבות המלחמה.

המלחמה "טשטשה" את ההבחנה בין מקצועות שגברים ביצעו לבית מקצועות שנשים ביצעו.

יש הטוענים כי המלחמה שיפרה את מעמד הנשים בחברה - שכרן שופר ורמת חייהם עלתה.

המלחמה מילאה תפקיד חשוב בתהליך לשחרור האישה .

בנוסף, בעקבות המלחמה קיבלו הנשים זכות הצבעה.

מעמד הנשים לאחר מלחמת העולם הראשונה