LWP De START

wat moet je weten of doen voor een goede start bij JZ

LWP de Start Periode 2

De komende 4 a 6 weken gaan we aan de slag met de startmeting LLB. Dit betekent concreet dat je iedere week onderzoek doet naar de LLB kerntaken 1t/m6

je volgt iedere week de volgende stappen:


1- we verkennen samen wat de kerntaak en werkprocessen inhouden

2- je scoort jezelf in Google forms en formuleert waar je aan wilt werken

3- je zorgt ervoor dat je deze score en je voorgenomen ontwikkeling in je portfolio komt bij de desbetreffende kerntaak.

Planning LWP de start

5 November - Kerntaak 1 Leren en Loopbaan - Klaar in je portfolio

12 November - Kerntaak 5 De demensie Vitaal burgerschap

19 November - Kerntaak 2 Politiek-juridische demensie

26 November - Kerntaak 3 De economische demensie

3 December - Kerntaak 4 De social maatschappelijke demensie

10 December Kerntaak 6 Zingeving ethiek en dialoog

17December - Individueel kerntaak gesprek met Elise per student *(opleveren startmeting)

24 December - Vakantie

31 December - Vakantie

7 Januari - Individueel kerntaak gesprek met Elise per student *(opleveren startmeting)

14 Januari - Individueel kerntaak gesprek met Elise per student *(opleveren startmeting)Tijdens Individueel kerntaak gesprek met Elise per student *(opleveren startmeting) Ben je aan het werk met andere opdrachten van de opleiding. Welke krijg je nog te horen.

LWP de start periode 1 - afgerond

Wat gaan we doen

In de komende 8 weken krijgen jullie zicht op de gehele opleiding.

Les 1:

Maak je een filmpje over je eerste week. Deze upload je op YouTube en deel je de link met mij.

Les 2:

In les 2 krijg je het trajectlijnenboekje uitgereikt en krijg je zicht op wat je moet kunnen in de verschillende fases van de opleiding. Zoek je vanuit een vak in ETO op bij welke trajectlijn dit vak hoort. Je leert dus iets over de samenhang tussen vakken en wat je moet kunnen.

Les 3:

Uitleg over het portfolioreader. Deze les krijg je zicht op je portfolio. Wat moet je erin stoppen en waar dient het voor. Je maakt een start met de informatie over jezelf. De portfolio reader krijg je uitgereikt en kan je in je ILP vinden in de werkplaats van ETO.

Les 4:

Ga je een lesopdracht doen waarin je in een groepje een filmpje maakt. In dit filmpje laat je zien waar het portfolio voor dient en wat je er in moet doen. Deze upload je op YouTube en deel je de link met mij.

Les 5: Deze les doen we 4 dingen.

1- Je gaat verder met het maken van deel 1 van het portfolio (personalia spiegelbeeld etc. Al deze onderdelen moeten eind periode 1 af zijn.

2 - Je gaat verder met het filmpje over je portfolio.

3 - Je zoekt een geschikte website en bouwt de opzet van je portfolio op in deze site.

4 - Je hebt de groene bol bij de LWP de Start ingevuld en definitief gemaakt.

Les 6:

Je hebt je persoonlijke deel af (zie punt 1 bij les 5)

Je hebt je site gevonden waar jij je portfolio gaat maken.

Les 7:

Je bouwt je portfolio op, op een site.

Les 8:

Je portfolio opbouw is klaar.

Je hebt je persoonlijke onderdelen hierop geüpload.

Je reflecteert in stap 3 (ETO bij LWP de start) op de opbouw van je portfolio en je doel.

Je deelt je opzet met mij via ETO (bij de LWP de start)

Je vraagt feedback in stap 4 (ETO bij LWP de start)

Les 1 maak een video van je eerste lesweek op school

Mijn eerste lesweek video

Lesopdracht les 4

LWP de Start

We zijn vandaag gestart met nog even een terugblik op trajectlijnen, portfolio, kerntaken en werkprocessen.

Opdracht 1

Lees de portfolio reader door waarin staat wat je allemaal in het portfolio moet doen.

Maak een opzet portfolio in een groepje van 4 mensen (ik deel de groepjes in). In dit groepje ga je de onderdelen die in het portfolio moeten indelen.

Let op dit moet aan de hand van de gevraagde onderdelen die in het portfolio boekje staan beschreven. Je mag dit doen op Papier. Geen afleiding van de PC .

Maak het zo duidelijk mogelijk dus niet: trajectlijn 1 maar: benoem ook daadwerkelijk welke dat is.

Wanneer je de opzet van je portfolio heb gemaakt (circa 9.15u tot 10.15) ga je beginnen met de 2e opdracht.

Opdracht 2

Om 10.15 uur ga je in een 2 tal bij elkaar zitten. Dit moet iemand zijn uit een ander groepje. Zo controleer je of je daadwerkelijk een goede opzet hebt.

De opdracht luid: maak een kort instructie filmpje van maximaal 1 minuut waarin je uitlegt wat een portfolio is en waar het voor dient. Let op het filmpje moet inhoudelijk geschikt zijn voor een nieuwe student.

In je filmpje moeten de volgende onderdelen terug komen

  • Waarom maak je een portfolio

  • Waar dient het voor

  • Hoe geef je je portfolio vorm (hoe ziet hij eruit?)

  • Welke onderdelen moet je beschrijven

  • Wanneer moet je het portfolio afhebben

  • Wat kan je aantonen met je portfolio.

Vandaag lever je het filmpje in. Waarom? Niet omdat het filmpje er perfect uit moet zien. Maar zodat ik kan zien of je echt begrijpt waarom je een portfolio maakt en wat erin moet.

Je mailt vandaag voor 11.00 je link naar het filmpje.

Heb je tijd over ga je verder met het uitwerken van de onderdelen die gaan over jezelf.