Eind Ordovicische massa-extinctie

Door Vincent, Thomas en Sam

Wanneer?

De eind Ordovicische massa-extinctie vond plaats 445 miljoen jaar geleden. Het was een van de grootste massa extincties in de geschiedenis van aarde dat wij weten. Het vond in het laatste tijdvak plaats van het Ordovicium, het Hirnantien. Het vond plaats in 2 periodes: Aan het begin en aan het einde van het Hirnantien.

Wie?

De zeedieren hadden het ergst met de massa extinctie te maken. 85% van alle oceanische soorten is doodgegaan. De perm-trias extinctie is de enige extinctie die erger de zeedieren trof dan De eind Ordovicische massa-extinctie.

Waar?

De organismen die in ondiepe binnenzeeën leefden, kregen het het zwaarst te verduren door veranderingen van de zeespiegel. Deze fauna's waren vaak heel specifiek voor bepaalde delen van de wereld; de organismen daarin kwamen niet op andere plaatsen voor. Door een dalende en weer snel stijgende zeespiegel in het Hirnantien, moesten zij razendsnel verhuizen naar de ondiepe open zee waar al veel andere organismen leefden die aangepast waren aan dit leefgebied. Veel van die soorten overleefden het Hirnantien niet. Van de soorten die versprijd waren, overleefden er meer.
De plaatsen op aarde waar deze uitsterving bestudeerd kan worden liggen niet in Nederland, maar wel in noordelijk Afrika, Zuid-Afrika, Canada, Groot-Brittannië, China, Saoedi-Arabië, Argentinië, Bolivia, Brazilië, V.S. en Noorwegen.

Hoe?

De extinctie kwam door of de Hirnantien ijstijd, of door een gammaflits, die veroorzaakt werd door het imploderen van een grote ster, op ongeveer 6000 lichtjaren van de aarde (1 lichtjaar = 9.5 biljoen kilometer)