LEEREENHEDEN

16-01-2014

Wat hebben we vandaag gedaan?

Eerst begonnen we met de planning van vandaag doornemen. We moesten de opdracht van vorige week die met je ''eigen bedrijf'' afronden, omdat het veel werk is en nog niet veel het afhebben, hebben we besloten dat we het volgende week mogen inleveren. Daarna kregen we een opdracht in groepjes van twee, om samen een presentatie te maken/geven over feiten en beweringen (A-Merk). Ieder groepje kreeg een ander bedrijf/concept. Michelle & ik kregen Bed & Breakfast. Je moest 10 punten bedenken over je eigen concept, bijvoorbeeld: Is een Bed & Breakfast erg populair - Is een Bed & Breakfast heel luxe? Bij elk punt moet je een feit zoeken waaruit blijkt dat het ook echt zo is. Met deze opdracht zijn we de hele les bezig geweest en moeten we volgende presenteren aan de klas.

Verslag van: Nynke MOH1A

Vak: Leereenheden

Docent: Meneer Vleer & Meneer van Ek