מלחמה מודרנית ומלחמה טוטאלית

מגישים: שי פז אורנשטיין וסהר צבי

מלחמה טוטאלית

הגדרה: מלחמה הקשורה לכל תחומי החיים.מלחמת העולם הראשונה דרשה מן המדינות המשתתפות בה את מרבית משאביהן:

-היצור התעשייתי

-היצור החקלאי

-כוח האדם שלהם

במשך ארבע שנים המלחמה השפיעה על כל תושבי המדינות הלוחמות.


מלחמה טוטלית- מושג מודרני שבא לראשונה לידי ביטוי ממשי במלחמת העולם הראשונה, הנחשבת למלחמה הטוטלית הראשונה. המושג מבטא את הממדים הגדולים של מלחמה זאת והמאפיינים שנלווים אליהם, אשר לא היו מוכרים בתולדות המלחמה במרכזם:

אורכה של המלחמה- המלחמה שפרצה בקיץ 1914 תוכננה להיות מהירה וקצרה –עד חצי שנה- שתביא למנצחים את ההישגים והשלל המדיניים הרצויים להם. אך השיבוש המוחלט של תוכניות המלחמה הפך אותה לארוכה מאוד- למעלה מ- 4 שנים- במחיר עצום למנצחים ולמפסידים. הצדדים במלחמה לא מצאו את הדרך לסיים אותה והתארכותה שינתה לחלוטין את צרכי המלחמה.

המספר הגדול של המדינות המעורבים בה- כל המעצמות ועשרות מדינות בעולם לקחו חלק במלחמה.

מאפייני המלחמה וצרכיה הצבאיים -

-המלחמה הפכה בניגוד לכל תכנון מוקדם למלחמת התשה ארוכה. בעקבות המלחמה מספר עצום של חיילים נהרגו וכמויות אדירות של אמצעי חימוש ולחימה נוצרו.

- מלחמת ההתשה יצרה אלימות חסרת תקדים ואבדות איומות בפרקי זמן קצרים.

חיי אדם איבדו את משמעותם.

- מאות אלפים הפכו לפצועים פיזית ונפשית. האבדות והפצועים יצרו טראומה בלתי נשכחת בקרב הלוחמים

ובני משפחותיהם והיו להן השלכות רחבות וכבדות משקל.

מלחמת העולם הראשונה בשלוש דקות - WWI in 3 minutes

מלחמה טוטאלית- השפעות

למלחמת העולם הראשונה היו השפעות והשלכות מרחיקות לכת על כל המדינות המעורבות בה (בנוסף לתוצאות הצבאיות ,המדיניות והטריטוריאליות והשלכותיהן).

לפניכם כמה מן הבולטות שבהן:

בתחום החברתי-

טראומה עמוקה מהמחיר האנושי של המלחמה. הטראומה תרמה לרגשות שליליים כלפי מלחמות בחברה ולהולדתן של תנועות פציפיסטיות (שלום בכל מחיר).

מפנה במעמד הנשים שלראשונה היו מעורבים בצורה עמוקה במאמץ המלחמה.

בתחום הכלכלי-

מנצחים ומפסידים במלחמה נקלעו למשבר כלכלי/חברתי חריף בגלל חובות העצומים למימונה של המלחמה.

בתחום הפוליטי הפנימי

*תוצאות המלחמה והשפעותיה גרמו לחוסר יציבות ולשבר פוליטי שכללו ניסיונות למהפכות שמאלניות וימניות קיצוניות (שבחלקן הצליחו) לשינו המשטר.

בתחום הביטחוני-

נטל המלחמה והשפעותיה הביאו למדיניות של קיצוץ גדול בתקציבי הביטחון וגולי הצבאות של המדיות.

מלחמה מודרנית

למלחמת העולם הראשונה יש צידוק טוב להיותה האירוע הכי משמעותי בתקופה המודרנית, המלחמה שינתה את העולם בדרכים שאפילו המהפכה הצרפתית לא הצליחה. כשהמלחמה פרצה מוקדם באוגוסט 1914, איש לא חזה את התהפוכות שיקרו. אחרי 4 שנים של המלחמה היקרה ביותר בתולדות האנושות, לאיש כבר לא היה ספק. המפה הפוליטית של העולם השתנתה ותקופת השלום הארוכה של המאה ה- 19 נהרסה. המורשת העיקרית של מלחמת העולם הראשונה הייתה עם הרבה שינאה וטינה, בין עמים, בין מעמדות ובין גזעים, שתוצאותיה הורגשו במאבקים הפוליטיים המרים בשנות ה- 20 וה- 30 ולגלישה הבלתי נמנעת למלחמה שניה, אפילו יותר הרסנית, 20 שנה לאחר סיום הראשונה.