alzheimer

wat is alzheimer?

Alzheimer is een vorm van dementie. Het is wel de meest voorkomende soort van dementie. Alzheimer is een hersenziekte met psychiatrische symptomen.Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven.

symptomen

De symptomen van alzheimer zijn

- vergeetachtig.

- veranderingen in de persoonlijkheid. ( bijvoorbeeld iemand was vroeger altijd heel lief, maar sinds diegene alzheimer heeft, is deze persoon onaardig en mopperig).

- desoriëntatie . ( bijvoorbeeld iemand word wakker in de ochtend en vraagt: gaan we nu naar beneden? terwijl er dan geen beneden is. deze persoon denkt dan dat hij of zij thuis is, waar wel een beneden is. )

- verlies van spraak. ( mensen die alzeheimer hebben komen niet meer uit hun woorden, weten sommige dingen niet meer te benoemen etc.


de oorzaak

In de hersenen van alzheimerpatiënten zijn afwijkingen te zien die bij sommige mensen zonder dementie ook voorkomen: de zogenaamde plaques en tangles. Beide zijn eiwitten, die neerslaan in de hersenen: tussen de hersencellen of in de wand van de hersenbloedvaten. Deze eiwitten belemmeren daarmee de communicatie tussen zenuwcellen, en dat tast het denken en het geheugen aan. Het is overigens niet gezegd dat deze neergeslagen plaques en tangles alzheimer veroorzaken, maar ze vormen wel een risicofactor, naast onder andere een hoge bloeddruk en een hoog cholesterolgehalte.
behandeling?

De ziekte van Alzheimer is vooralsnog ongeneeslijk, maar er bestaan wel geneesmiddelen en therapieën die het leven van de patiënten enigszins kunnen verlichten.

Bij beginnende alzheimer worden weleens medicijnen gebruikt die een remmende werking op de ziekte zouden hebben. De meningen hierover zijn echter verdeeld: volgens een aantal artsen is het effect van de bijwerkingen groter dan de remmende werking op de aandoening.

Verder richt de therapie van alzheimerpatiënten zich vooral op begeleiding en zorg, met als centrale vraag: 'Op welke wijze voelt de patiënt zich het meest veilig en comfortabel?' Steeds meer wordt het doel gesteld de patiënt zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Daar blijken patiënten, met hulp, soms opmerkelijk lang te kunnen functioneren. Deze ondersteuning wordt in toenemende mate gegeven vanuit verpleeghuizen, waar ook opname kan plaatsvinden wanneer dat uiteindelijk noodzakelijk is geworden. Verder nodigen steeds meer verzorgingshuizen bijvoorbeeld kleuters uit om mee te doen met de activiteiten van de demente ouderen. Gebleken is dat de aanwezigheid van kinderen een prikkelende werking op de ouderen heeft.

Daarnaast bestaan er snoezeltherapieën. Meestal is daarvoor een aparte ruimte ingericht, met gedempt licht, muziek, warme kleuren en zachte vormen.


cijfers


  • 1 op de 10 mensen boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Alzheimer, en ongeveer de helft van de mensen boven de 85 jaar.
  • Bij mensen boven de zeventig jaar komt de ziekte van Alzheimer twee tot drie keer vaker voor dan bij vrouwen dan bij mannen.
  • Iemand wiens vader, moeder, broer of zus de ziekte van Alzheimer heeft, heeft een grotere kans de ziekte ook te krijgen.
  • Totaal aantal Nederlanders met alzheimer: naar schatting 200.000 (met een verwachte verdubbeling in het jaar 2030).
  • Wereldwijd: naar schatting 20 miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer.


De drie stadia van Alzheimer | alzheimer.nl