קיפוד

מאת דנה עמר עדן דוד חי סהר אוחנה ורומי ארינוס

משפחת הקיפודים

קיפודיים היא משפחה יחידה בסדרה, שהוגדרה בעבר כחלק מסדרת אוכלי החרקים, אולם כיום היא נחשבת לסדרה עצמאית במחלקת היונקים. במשפחה 21 מינים הנמצאים בשבעה סוגים. הם נפוצים באפריקה, באירופה, באסיה, בדרום-מזרח אסיה ובבורנאו.

שעות הפעילות של הקיפוד

טרף גדול מומת על ידי טלטולו עד להמתתו או על ידי נשיכה עמוקה.
הקיפוד פעיל בדרך כלל בלילה. ביום הוא מסתתר במחילות, בסבך צמחייה עבותה, או תחת ערמות זרדים. לרוב הוא כורה את מחילותיו בכוחות עצמו. מדי לילה מחליפים הקיפודים מחילות בתחום מחייתם.
בחורף נכנסים הקיפודים לתקופת תרדמה למשך מספר ימים, ובקור עז יכולה התרדמה להימשך אפילו מספר שבועות.