פגיעה בשטחים פתוחים במושב רמות מאיר

מגישים: תמיר קלימי ומתן דניאלי מורה: אורלי עבאדי

Big image

מבוא

בחרנו בנושא זה מפני שהמושב רמות מאיר ידוע כמושב השופע בשטחים פתוחים וירוקים אך בשנים האחרונות בעקבות הבנייה המרובה במושב למגורים ולשרותים הצטמצמו השטחים הפתוחים במושב באופן משמעותי, דבר הפריעה לנו ולכן החלטנו לחקור את הנושא לעומק.

עבודה זו מתקשרת לגיאוגרפיה מפני שעבודה מדבר על נושאים:שטחים פתוחים וצמצומם, פרוור, גידול אוכלוסין ושימושי קרקע שבהם גם הגיאוגרפיה עוסקת.


בתמונה: פסולת בניין שהושלכה בשטח פתוח במושב רמות מאיר

Big image

שאלת החקר

מה הקשר בין הבנייה המואצת לצורכי מגורים ושירותים במושב רמות מאיר לפגיעה בשטחים הפתוחים במושב, בעשור האחרון?

השערות המחקר

 1. אנו משערים שהבנייה המואצת למגורים ולשירותים שונים במושב רמות מאיר גרמה לפגיעה בשטחים פתוחים עקב הטלת פסולת בנייה בעשור האחרון.


  1. אנו משערים שהבנייה המואצת למגורים ולשרותים שונים במושב רמות מאיר הובילה לפגיעה בשטחים הפתוחים עקב זיהום קרקע (למשל על ידי מי שפכים) בעשור האחרון.

מתדולוגיה

שיטת המחקר: שיטת המחקר היא מחקר איכותי המבוסס על ראיונות אישיים עם שלושה מתושבי המושב רמות מאיר מעל גיל 25 ועם מנהלת של היחידה הסביבתית של המועצה האזורת גזר .

בחרנו בשיטת מחקר איכותי מפני רצינו לשמוע את הדעות השונות של המרואיינים שלנו ,כך נוכל להרכיב את התמונה המלאה של המצב ולענות על שאלת החקר.

לשיטת המחקר שלנו(מחקר איכותי) יש יתרון בכך שאנחנו יכולים לקבל את חוות דעתו של כל אדם באופן אישי.

חיסרון בכלי מחקר זה(מחקר כמותי) הוא שאנחנו לא יכולים לקבוע את דעתם הכוללת של התושבים על סמך שלושה ראיונות

 1. ראיונות אישיים : שאלות לתושבי מושב רמות מאיר

 2. בתור תושב/ת האם את/ה חשת בצמצומם של השטחים הפתוחים במושב במהלך העשור האחרון? אם כן פרט.

 3. מה היו המניעים שלך לעבור למושב?

 4. האם את/ה חושב/ת שאין מספיק שטחים פתוחים במושב?

ממצאים מהראיונות:

ע״פ הממצאים מהתשובות לשאלות 1 ו-2 ניתן להסיק כי השערה מס׳ 1 אוששה .

ע״פ הממצאים מהתשובות לשאלות 3 ו-4 ניתן להסיק כי השערה מס׳ 2 אוששה .


שאלות למנהלת היחידה הסביבתית של המועצה האזורית גזר:


 1. אם הפקח של היחידה הסביבתית של המועצה תפס ב10 השנים האחרונות השלכה של פסולת בניין במושב רמות מאיר?

 2. האם יש מקרה מסויים שהיווה סכנה ממשית לשטח פתוח במושב? ,אם כן פרטי

 3. ביחס למושבים אחרים במועצה, מה רמת הפגיעה בשטחים הפתוחים באזור

 4. האם הנזק שנגרם לשטחים הפתוחים במושב נגרם בעקבות בניית מבני מגורים ושירותים?

 5. האם היה מקרה/מקרים שבהם שטחים פתוחים ברמות מאיר נפגעו כתוצאה ממי שפכים?

 6. האם לדעתך הפסולת הבניין המושלכת בשטחים הפתוחים במושב מגיעה מתושבי המושב עצמו?

ממצאים מהראיון:


ההשערה אוששה על פי תשובת המרואיין לשאלות מס' 1 ומס' 2

ההשערה הופרחה על פי תשובת המראויין לשאלה מס' 5

סקירה ספרותית: פגיעת הבנייה המואצת בשטחים הפתוחים בעולם/בארץ/ברמות מאיר?

במהלך מאה ה-20 התפתחה אוכלוסיית האדם בעולם בקצב מהיר מאוד(גידול אוכלוסין) זאת בעקבות עלייה בשיעור הילודה וירידה דרמטית בשיעור התמותה ע"י התפתחות בתחום הרפואה

כתוצאה מהעלייה במספר האנשים בעולם ומהמהפכה הטכנולוגית נפגעו שטחים פתוחים ששימוש הקרקע שלהם השתנה משטח שבו היה מגוון ביולוגי אנדמי והפך לאזור מגורים ולמוסדות שונים.


במדינת ישראל ישנם שטחים פתוחים רבים שנפגעים כתוצאה מהבנייה המואצת בשנים האחרונות, ניתן לראות את צמצום השטחים הפתוחים באזורים שונים ברחבי הארץ זאת בשל הצורך לספק שירותים לאוכלוסייה הגדלה במדינה והצורך לשפר את רמת החיים של התושבים במדינה.


כתוצאה מתהליך הפרבור בעשור האחרון משפחות וזוגות צעירים עברו לגור במושב רמות מאיר.כתוצאה מתהליך זה היהצורך בבניה מואצת בכדי להקים הרחבה למושב. הבנייה של ההרחבה דרשה שטח לבנייה, ההרחבה נבנתה על שטח פתוח, כתוצאה מבניית ההרחבה כמות השטחים הפתוחים במושב רמות מאיר הצטמצמו באופן משמעותי

בתמונה: בית שנבנה בעשור האחרון בהרחבה של מושב רמות מאיר

Big image

טבלאות :

דיון והסקת מסקנות

על פי שאלת החקר שלנו "מה הקשר בין הבנייה המואצת לצורכי מגורים ושירותים במושב רמות מאיר לפגיעה בשטחים הפתוחים במושב, בעשור האחרון?" ניתן להסיק שעל פי דעת התושבים שתי השערות המחקר שלנו אוששו כלומר בראיונות שנעשו עם התושבים עלה כי הרוב חשים בצמצום השטחים הפתוחים במושב רמות מאיר ורק חלק קטן מהתושבים אינו חש בצמצום זה כלל.

מפה נובע שהשערות המחקר שלנו אוששו על פי דעתם של התושבים המושב רמות מאיר.

תשובה לשאלת החקר

הקשר בין הבנייה המואצת לפגיעה בשטחים הפתוחים המושב רמות מאיר הוא שבגלל שיש יותר דרישות למגורים כך גם השטחים הפתוחים מצטמצמים כיוון שצריך שטח לבנות עליו בית, וצריך לזרוק את כל פסולת הבניין ( פסולת הבניין נזרקת לעיתים קרובות בשטחים פתוחים שלא מיועדים לכך על מנת לחסוך זמן וכסף) וכל הפרמטרים הללו גרמו בעצם לצימצום נרחב של השטחים הפתוחים במושב. בתמונות הלויין שהבאנו ניתן לראות כי ב 2004 לא היו כמעט בתים באזור של הרחבה במושב רמות מאיר לעומת שנת 2014 שבה כבר כל החלק שהיה פעם שטח פתוח עכשיו משמש כמספר מגרשים שעליהם כבר עומדים בתים.


סיכום

העבודה והחקר תורמים להבנת הנושא שחקרנו בכך שהצלחנו להביא את הממצאים ודעות מגוונות של ממספר אנשים שגרים שמושב וממנהלת היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גזר לידי ביטוי בצורה מוחשית ומתומצתת ככל האפשר כך שיתקבל מידע מדוייק ומתומצת שיהיה מספיק טוב על מנת להעביר את הנושא שנחקר בצורה הטובה ביותר.

מבחינתינו עבודת החקר הזו אינה עוד עבודה שגרתית שנותנים לעשות בבית הספר, אנחנו הרגשנו שאנחנו משתמשים קצת בראש שלנו , דבר מרענן לאור העובדה שברוב העבודות צריך ״להקיא״ את החומר שנלמד.

אנו חושבים כי העבודה הזאת תרמה לנו מאוד, היא לימדה אותנו לחשוב באופן שונה ממה שאנו רגילים אליו,למרות שדבר זה היווה קושי מסויים ואתגר אותנו יותר ממה שציפינו

תמונה יצירתית :

בתמונה אפשר לראות את השטח הפתוח היחיד שנותר בתוך ההרחבה במושב רמות מאיר כשהוא מוקף בבתי מגורים, אפשר לראות במרכז התמונה גבעה קטנה של פסולת שהולכה בתוך השטח הפתוח וכעבור זמן היא התכסתה בשכבה של צמחייה ירוקה שמבחינתינו מהווה סוג של תקווה או אור חיובי בכל הבנייה ופיתוח שיש במושב ובתקווה שלנו שהפסולת שם תתופל ושישמרו על השטחים הפתוחים במושב רמות מאיר ובכל השטחים הפתוחים שנשארו.
Big image

ביבליוגרפיה

מאמר מדעי:


http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/AYBABTU.pdf


ויקיפדיה


google earthgov maps/ מפות ישראל
אתר המשרד להגנת הסביבה

אתר "אדם וטבע"