Prevajalec

iz slovenskega v srbski in španski jezik ter obratno

Če iščete kakovostno in ugodno prevajanje ...

... med slovenščino in srbščino ali španščino, ste na pravem spletnem naslovu in prav tako dobro došli na mojih predstavitvenih straneh.


Šolanje sem leta 1989 začel v Celju, nadaljeval v Ivangradu (danes Berane) v Črni gori, in v Srbiji v Kragujevcu, zaključil pa v Beogradu z jezikovno univerzitetno izobrazbo.


Kot poklicni prevajalec z večletnimi izkušnjami predvsem v prevajalstvu, zagotavljanju kakovostnih in ugodnih prevajalskih ter lektorskih storitev in vodenju prevajalskih projektov sem doslej prevedel več kot 8000 strani besedil z različnih področij, predvsem poslovne in pravne dokumentacije, strokovnih tehničnih besedil, navodil za uporabo, spletnih strani, predstavitev, kakor tudi nekaj knjig, ki obravnavajo predvsem psihološko in filozofsko tematiko.


V svojem delu, skladno s pravili stroke in s sodobnimi standardi v panogi uporabljam prevajalska in orodja za nadzor kakovosti, kar zajema uporabo prevajalskih spominov, črkovalnikov za sprotno preverjanje, kakor tudi orodja za dokončno preverjanje doslednosti prevedenih besedil. Takšen pristop je zlasti uporaben pri prevajanju bolj obsežnih besedil, ki so sestavljena iz več datotek. To pomeni tudi časovni in potemtakem finančni prihranek v primeru dolgoročnega sodelovanja in prevajanje podobnih ali posodobljenih besedil, ki tako vedno ohranjajo terminološko doslednost.


Poleg tega razpolagam s številnimi slovarji, glosarji in referenčnimi materiali, kakor tudi z ustreznimi spletnimi viri in večjezični korpusi.


Za opravljene storitve lahko izstavim tudi račun, saj sem za opravljanje prevajalske dejavnosti ustrezno registriran kot pravna oseba, ki ni zavezanec za DDV.

V nadaljevanju nekaj dodatnih informacij o izkušnjah in poklicnih dosežkih

Od junija 2012

Prevajalec in solastnik v podjetju Delaj dobro, prevajanje in izobraževanje d. o. o.


Od 2007

Zunanje sodelovanje in prevajanje za slovenske in srbske prevajalske agencije, podjetja, založbe, znanstvene institucije in kulturne ustanove ter posameznike na področjih:


 • ekonomija,
 • človeški viri,
 • marketing,
 • pravo,
 • računovodstvo,
 • zavarovalništvo,
 • agroekonomija,
 • turizem,
 • hortikultura,
 • izobraževanje,
 • psihologija,
 • filozofija,
 • gledališče,
 • novinarstvo,
 • informacijske tehnologije,
 • tehnika,
 • rudarstvo,
 • geologija,
 • promet,
 • gradbeništvo
 • strojništvo,
 • zgodovina,
 • likovna umetnost ...


Prevodi iz slovenščine v srbščino na področju humanistike in drame:

1. psihologija in filozofija:


 • dr. Peter Praper: „Skupinska psihoterapija: od mitologije do teorije“ („Grupna psihoterapija: od mitologije do teorije“), Inštitut Psihopolis (v pripravi za tisk);
 • Katarina Majerhold: „Ljubezen v filozofiji“ („Ljubav u filozofiji“), Inštitut Psihopolis, marec 2012;
 • prof. Andrej Kožar: „Pozabljene v krušni peči“ („Zaboravljene u peći“), v pripravi za tisk;


2. dramska dela v okviru projekta „Nedelja nove drame“ in 54. Sterijinog pozorja v sodelovanju z organizacijo Otvorena biblioteka nove drame:


 • Simona Hamer: „Tik-tak“,
 • Neja Repe: „Zbiralci kosti“ („Skupljači kostiju“).


Drugi izpostavljeni obsežnejši strokovni prevodi ter dolgoročni prevajalski projekti:


 • načrti prostorskega razvoja več črnogorskih občin, iz španščine v srbščino;
 • Zakon o rudarstvu ZRud-1, iz slovenščine v srbščino;
 • nacionalni standardi na področju cestnega gradbeništva, iz slovenščine v srbščino;
 • finančna, računovodska ter dokumentacija s področja človeških virov, več jezikovnih parov med slovenščino, srbščino in angleščino;
 • priročnik za pripravo na izpit za vozniško dovoljenje, iz španščine v srbščino;
 • turistični katalogi in promocijska besedila za spletne strani, iz slovenščine v španščino in srbščino;
 • navodilo za uporabo hidravlične stiskalnice, iz slovenščine v srbščino;
 • številna tehnična, pravno-administracijska besedila ter besedila s področja ekonomije, poslovna dokumentacija s področja trgovine in zavarovanja, npr. obrazci, pogodbe, aneksi, kodeksi obnašanja, predstavitve storitev, katalogi, iz slovenščine in španščine v srbščino.


1. 10. 2009–1. 10. 2010

Prevajalsko podjetje Eurotranslate d. o. o., Karađorđev trg 40, Beograd, Srbija

Redno zaposlen kot: vodja prevajalskih projektov

Področje delovanja:


 • poslovna korespondenca v angleščini, srbščini, slovenščini in španščini,
 • koordinacija prevajalskih projektov,
 • izdelava in posodabljanje prevajalskih pomnilnikov,
 • urejanje in oblikovanje besedil,
 • prečrkovanje iz cirilice v latinico in obratno,
 • lektoriranje in končno preverjanje prevodov,
 • prevajanje.


14. 12. 2007–3. 3. 2008

Spletna stran Eurovision-Spain, Španija

Honorarno zaposlen kot: dopisovalec in prevajalec

Področje delovanja:


 • izbor novic, prevajanje iz srbščine v španščino in pošiljanje prevodov le-teh upraviteljem spletne strani.


8. 2. 2007–5. 4. 2007

Masmi Research, Vojvode Dobrnjca 26, Beograd, Srbija

Angažiran na projektnem delu kot: prevajalec

Področje delovanja:


 • delno prevajanje skeniranih dokumentov iz različnih področij iz srbščine v angleščino,
 • razvrščanje in preverjanje prevedenih podatkov.


17. 10. 2005–13. 1. 2006

NewspaperDirect/Studio Veris, Ticanova 2B, Novi Sad, Srbija

Honorarno zaposlen kot: vodja prodaje za območje Beograda

Področje delovanja:


 • raziskovanje in širjenje tržišča,
 • komunikacija s klienti,
 • pripravljanje dopisov in poslovna korespondenca v srbščini, španščini in angleščini.


17. 2. 2005–30. 10. 2006

Instituto Cervantes de Belgrado, Čika Ljubina 19, Beograd, Srbija

Občasni honorarni posli na delovnem mestu: administrativni sodelavec

Področje delovanja:


 • vpis tečajnikov na splošne, specializirane in spletne tečaje španščine;
 • predstavljanje kulturnih dogodkov, knjižničnih storitev in tečajev španščine na stojnici Instituta na Sejmu knjig, komunikacija z obiskovalci;
 • nadzor razstave Gojinih grafik Los Caprichos, „50 let grafičnega ateljeja Barbara“, ter razstave „Pogled od zunaj“;
 • prevajanje besedil iz španščine v srbščino za namene galerije Instituta Cervantes in komunikacija z obiskovalci.


Celoten življenjepis lahko prevzamete tukaj.