Eén gezin, één plan! Week 4

Week 4 (8-10): Methodisch werken 4: een multi problem gezin

Multidisciplinair samenwerken

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG:

Informatie verzamelen en delen.

Het doel van deze twee bijeenkomsten is om op basis van de opgestelde plannen tot één plan te komen (één kind één plan).


-Hiervoor zijn er groepen geformeerd als een grotere multidisciplinaire groep van 9-10 personen:

OA,KO3,KO4, JZ

-Deel de geschreven plannen. Geef elkaar feedback op deze plannen. Focus op de sterke kanten van ieder plan en bespreek waar mogelijke gaten of dubbelingen zitten. De opbrengst is een gezamenlijk multidisciplinair plan.


-In les 7 worden de gezamenlijke multidisciplinaire plannen gepresenteerd in de gehele groep. Iedere student heeft 3 stemmen en er kan gestemd worden op de 3 beste plannen.

Donderdag-middag zal starten met het uitwisselen van de bestaande Plannen aan elkaar.

Hiervoor moet iedere groep zijn plan beschikbaar stellen aan de andere disciplines in dezelfde groep.

Deze plannen gaan jullie dan eerst zelf lezen. Aansluitend ga je met je eigen discipline in overleg over dit plan.

Vanaf 15;00 starten de multidiciplinaire overleggen.

Tot morgen middag

Hieronder staan de groepen

Big image
Big image

DJILLA SOETERBOEK