Bao hiem oto

Bao hiem oto

Tự động bảo hiểm bảo hiểm: trách nhiệm vụ va chạm Vs Vs vùng phủ sóng toàn diện


Ô tô bảo hiểm là một cái gì đó mà mỗi trình điều khiển cần phải có. Nó không phải là chỉ đơn thuần là một khuyến cáo, nó là pháp luật. Tại sao do folks nên có Bao hiem suc khoe xe? Vâng, vấn đề quan trọng nhất là nó lá chắn một người lái xe từ các trách nhiệm dân sự trong trường hợp của một tai nạn xe. Chính sách bảo hiểm là một phương tiện để đảm bảo rằng folks là kinh tế phụ trách lỗi rất riêng của họ. Có rất nhiều các perks khác để có bảo hiểm xe, Tuy nhiên, và có rất nhiều lựa chọn phạm vi bảo hiểm khác nhau.

Ban đầu, chúng ta hãy nói về nền tảng của bất kỳ loại ô tô bảo hiểm: nghĩa vụ bảo hiểm. Không có vấn đề gì khác nhau khác chọn một người chọn, họ đã có, ở mức tối thiểu, bảo hiểm bảo hiểm trách nhiệm pháp lý. Chính sách bảo hiểm trách nhiệm bao gồm các cá nhân và các cá nhân nhà trong trường hợp của một rủi ro xung quanh một cụ thể, được xác định trước giảm. Đó có nghĩa là nếu một người tấn công một của nhiều lái xe và được xác định là để đổ lỗi, sau đó bảo hiểm sẽ chắc chắn phải để sửa chữa các cá nhân khác của xe và nó chắc chắn sẽ bao gồm cá nhân chấn thương.

Nếu một cá nhân nợ tiền mặt trên một tự động hoặc giá trị của chiếc xe là cao đủ rằng nó có giá trị chắc chắn sau đó một cá nhân có thể đi cho va chạm và chi tiết bảo hiểm là tốt. Bảo hiểm tai nạn là chính sách bảo hiểm bao gồm cá nhân của lái xe một chiếc xe trong trường hợp của một vụ tai nạn đã tìm ra được sai lầm của mình. Một cá nhân chọn bảo vệ này sẽ chọn tiền khấu trừ (bất cứ nơi nào từ $0 đến $1000) và trong trường hợp một rủi ro, bên bảo hiểm y tế là chỉ chịu trách nhiệm về khoản khấu trừ và bảo hiểm sẽ chăm sóc phần còn lại. Bảo hiểm toàn diện tương tự như vụ va chạm, ngoại trừ rằng nó bao gồm thiệt hại đến một chiếc xe từ đa số điểm khác hơn so với một vụ va chạm. Ví dụ, hailstorm thiệt hại, hỏa hoạn, trộm cắp hoặc phá hoại nào được bảo hiểm theo bảo vệ toàn diện.

Trên đầu trang của rằng, kinh doanh bảo hiểm cung cấp một số dịch vụ như bảo vệ kéo và cho thuê và các khu định cư khác nhau tùy chọn. Nhiều chính sách Bao hiem oto kinh doanh cho phép một cá nhân để phân chia chi phí bảo hiểm của họ trong để hoặc là trả nợ hàng tháng với một cài đặt chi phí hoặc một người có thể trả tiền cho sáu tháng đến một năm trước, mà không có bất kỳ khu định cư tháng đến tháng. Kinh doanh bảo hiểm cũng đang làm cho nó ít phức tạp và dễ dàng hơn để trả tiền trực tuyến và cho chính sách bảo hiểm thanh toán trước từ một người tài khoản ngay lập tức. Bảo hiểm chắc chắn là một cái ác cần thiết"" nhưng với mỗi một trong số các lựa chọn thay thế và tất cả các doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm, đó là chắc chắn một kế hoạch hợp lý cho mỗi lái xe ra khỏi đó.