הערכה חלופית בספרות

"אל תיגע בזמיר"

סרטים קלאסיים: מות הזמיר

אפיון דמות

הדמות בסיפור, סקאוט נגעה לליבי משום שהיא כה צעירה ותמימה, ועם זאת עליה לעמוד באתגרים קשים.

סקאוט הינה בעלת אומץ... בעלת עזות... ובעלת ידע וסקרנות...