אני שייך-גאווה ישראלית

נעם ענבר ורוני ה4 אוסשקין

הגאווה שלנו-הקמת המדינה

אנחנו מרגישות גאווה, בכ''ט בנובמבר מכיוון שביום זה הוכרזה על מדינת יהודים, אחרי 2000 שנות גלות,

שסבלו בשואה במדינות אירופה, והיהודים ששרדו את השואה התקבצו לארץ ישראל למדינה חדשה.

אנחנו מרגישות גאווה ישראלית, כשיש טקס על כ''ט בנובמבר ושיש את היום הזה.

Big image
בן גוריון - הכרזת עצמאות מדינת ישראל