כולנו לתהלוכת ל"ג בעומר

לכבוד רבי שמעון בר יוחאי

הרבי מליובאוויטש

"להשתדל שלא ישאר ילד יהודי בארצינו הקדושה שלא יטול חלק בתהלוכה"

ביום חמישי י"ח אייר 10.5.15 בשעה 16:00

מתכנסים ברחבת העירייה ומשם נצעד בתהלוכה ססגוניות לאולם הספורט ע"ש גיטיס