חופש הביטוי

יונתן יערי

חופש הביטוי - הגדרה

חופש הביטוי וההבעה הוא זכותו של כל אדם להביע את דעתו ולומר את שברצונו לומר, מבלי שיוטלו הגבלות שרירותיות על כך, בכל הדרכים המשמשות לכך: דיבור, כתיבה, צילום , הסרטה, וכל דרך תקשורת אחרת.

משפט חוקתי - חופש הביטוי - מחשבות