PVDA

Nederland sterker en socialer!

Wie zijn wij?

Wij zijn de Partij van de Arbeid. Onze partij is een linkse partij.

We willen voor een centrale samenleving zorgen.

Onze ideeën zijn socialistisch , omdat we voor iedereen het beste willen.


De PvdA staat voor Partij van de Arbeid, dit is een partij in de politiek. Wij zijn een sociaaldemocratische partij. We streven naar gelijke kansen en een centrale samenleving


De Partij van de Arbeid werd opgericht op 9 februari 1946.

De partijleider momenteel is Diederijk Samsom.

De partij voorzitter is Hans Spekman.

Het leden aantal in 2013 was 55.564 leden.


http://www.pvda.nl/

Onze standpunten

Belastingen
Wij willen een belastingtarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro.
Immigratie
Restrectief asiel- en immigratiebeleid. Geen categoriaal beschermingsbeleid. Europees asielbeleid.
Integratie
Nederlandse taal leren. Inburgeringscursus. Uithuwelijken strafbaar stellen.
Veiligheid
Extra wijkagenten die kunnen worden betaald door het 'plukken' van criminelen. Ouders aansprakelijk voor kinderen.
Hypotheekrente
De hypotheekrenteaftrek moet vanaf 2014 met stapjes worden teruggebracht tot een maximale aftrek van 30 procent.
Bezuinigingen
In de komende kabinetsperiode moet voor 20 miljard euro aan maatregelen worden genomen, waarvan 10 miljard euro aan bezuinigingen meteen moet leiden tot verbetering van de overheidsfinanciën. In de periode erna moet nog eens voor 9 miljard worden bezuinigd.
Defensie
Wij willen een kleinere krijgsmacht. Voor een besluit over de vervanging van de huidige F-16's is het volgens de partij nog te vroeg. Eerst moet worden gekeken of dat toestel nog langer meekan.

Ontwikkelingssamenwerking
Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft wat de sociaaldemocraten betreft op 0,8 procent van het bruto nationaal product.

Ambtenaren
Centrale rol lokale overheid. Minder ministeries en ministers.

AOW/Pensioen
AOW in 2020 naar 66 en in 2025 naar 67 jaar.

Zorg/AWBZ
Wij zijn een voorstander van de bedwinging van salarissen van medisch specialisten. Geen verdere marktwerking in de zorg.

Publieke Omroep
Een sterke publieke omroep is van levensbelang en is de eerste aangewezene voor grote sportevenementen en voetbal.