Copingstijlen

Welke copingstijl heb jij?

Hoe los jij dit op?

Wat is coping?

Coping is een begrip uit de psychologie, waarmee de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat wordt bedoeld. (vb. werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog)

Wat zijn coping-stijlen zijn er


  1. Het probleem actief aanpakken.

  2. Sociale steun zoeken.

  3. Vermijden en afwachten.

4. Afleiding zoeken.

5. Depressief reageren.

6. Emoties en boosheid uiten.

7. Geruststellende gedachtes.


Meest ingezet is het probleem actief aanpakken.

Het probleem actief aanpakken

Mensen met deze copingstijl treden met opgeheven hoofd het probleem tegemoet. Ze gebruiken daarbij vooral hun verstand. Ze delen het probleem in stukjes op en zoeken voor elk stuk een oplossing. Dit is één van de effectiefste copingstijlen.