Rule Britannia!

#francesucks

Our demands

Vi britiske, er stolte av å kunne si at per i dag har vi verdens største og beste marine. Derfor faller det naturlig at når oppdelingen av kontinentet Afrika skjer, vi kystlinjen falle under vår kontroll. Dette er et av våre krav. Make it happen.

Resurser

Vi driver allerede en meget suksessfull koloni ved navn India og ved tilgang til Suez kanalen vill våre handler gå lettere og mer effektivt. Suezkanalen er en viktig rute som forbinder Middelhavet og Rødehavet og er omtrent 171 km lang.

Den går mot sør fra Port Said, passerer de salte og nesten tørrlagte Timsah-og Bittersjøene og ender innerst Suezbukta ved Rødehavet. Kanalen er en nivåkanal (uten sluser), som fra regnet tilførselskanalen er 161 km land.

Ved å la os kontrollere denne verdensdelen vill vi få mulighet til utforske ideen om tog fra Kairo til sør- noe vi mener vill dra fordel for alle. Ikke bare oss.