REFLEKTSIOON

ja selle olemus

Mis on reflektsioon?

  • VÕTMETEGUR õppimise ja õpetaja professionaalse arengu juures
  • ENESEPEEGELDUS, mis aitab õpetajal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest
  • ANALÜÜS, mis aitab õpetajal saada teadlikuks oma käitumise põhjustest ja mõista oma professionaalset tugevust

Reflektsioon muudab teadvustamata teadmise teadlikuks ja aitab mõista oma tegevuse tagamaid.

Reflektsiooniprotsess - oma käitumise, mõtete ja uskumuste uurimine vabatahtlikult ja kriitiliselt.

Esimese aasta õpetaja suhtumine õpetamisesse aasta lõikes:

Big image
Big image
Big image

Reflektsiooni 3 tasandit

  • "mis?" ehk tegevuse, käitumise ja keskkonna kirjeldus, mis on dokumentatsiooniks
  • "kuidas?" ehk hinnangute andmine ja põhjuste leidmine, mis aitab analüüsida situatsiooni eri osapooli, anda hinnanguid, teha järeldusi
  • "miks?" ehk sügavam enesepeegeldus, mille käigus suhestatakse kogemus oma väärtusbaasiga ja selle kaudu uuritakse tõekspidamisi ja enda positsiooni

Kuidas reflekteerida?

◆ tunnianalüüs

◆ tundide või juhtumite kirjeldused

◆ õpipäevik õpetaja märkmetega

◆ õpilaste kunstiteoste kogu

◆ tagasisideküsimustikud

◆ videolindistus

◆ pildid, skeemid, märkmed.

Kui tihti peaks õpetaja end reflekteerima?

*Tundide analüüs ja enese tegevuse peegeldamine on loomulik osa õpetaja tööst.

*Enamasti analüüsitakse oma tööd jooksvalt pärast tundi.

*Sügavama enesepeegelduse siht on professionaalne ja isiksuslik areng - see eeldab aega, valmisolekut ja ausust enda suhtes.

*Sügavam enesepeegeldus tasub ette võtta, kui seistakse mingi pikajalise probleemi ees, ollakse läbi tegemas muutus või soovitakse oma tööpraktikat arendada.

Becoming a Reflective Teacher