Jan Ámos Komenský

František Beneš

O J. Á. Komenském

  • * 28. března 1592, jihovýchodní Morava
  • byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.
  • Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích
  • Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.
  • Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou
  • Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky).
  • Zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech, ve společnosti své ženy Jany, syna Daniela, přítele a lékaře Mikuláše Tulpa, 15. listopadu 1670. Byl pohřben v kostelíku v Naardenu.


65 - Jan Amos Komenský - Dějiny udatného českého národa