עבודת חקר : טכנולוגיה בערבה התיכונה

מגישים: גלעד לוי ודניאל לב ; מורה: אורלי עאבדי אטיאס