Andmeanalüüs (LibreOffice Calc)

(Gustav Adolfi Gümnaasium) Ingrid, Maadvere, Peeter Hallika

Andmekogumismeetodid

Enne töötlemist on vaja koguda andmeid. Järgnevas videos tutvute erinevate andmekogumismeetoditega.


Vaadake videot "Andmekogumismeetodid" ning vastake küsimustele.

Enesekontrollitest: http://LearningApps.org/display?v=pb0raa9r301

Andmekogumismeetodid
Üldkogum ja valim

Andmeanalüüs

Enne andmete analüüsi vaadake ära video "Andmeanalüüs"


Enesekontrollitest: http://LearningApps.org/display?v=postdb65301

Andmeanalüüs

Andmetabeli korrastamine

Vaadake videoõpetust ning korrastage andmetabel.

Andmetabel: https://www.dropbox.com/s/aqe5xrwbp7lh7jt/andmetabelikorrastamine.ods?dl=0

Libre Office Calc (andmetabeli korrastamine)

Andmeanalüüs: arvandmed ja sagedustabelid

Vaadake videojuhendit ja analüüsige andmeid.

Fail analüüsiks: https://www.dropbox.com/s/zdtn9p1ew2f6veg/libreofficecalcandmeanalyys.ods?dl=0

LibreOffice Calc: andmeanalüüs (Peeter Hallika)

Diagrammid

Vaadake videojuhendit ja looge diagramme.

Fail diagrammideks: https://www.dropbox.com/s/onykabboj0vr3va/libreofficecalcdiagrammid.ods?dl=0

LibreOffice Calc: diagrammid (Peeter Hallika)