השתלמות

מפתחות לבית המדרש - מפגש 5 אסינכרוני

פתיחה

מטרתנו בהוראת הגמרא איננה רק ללמד את התלמיד פרק מסוים אלא באמצעותו להרגילו איך ללמוד דף גמרא. אחד הדברים המסייעים לכך הם "המושגים" שבסוגיות אותם אנחנו מלמדים. המושגים הם נושאים כלליים (אין הכוונה כאן למילים בארמית או למילות מפתח וכדומה) המוזכרים בסוגיה שילוו אותם בכל הש"ס.

 • קיימים שני סוגים מושגים:
 • א. מושגי בסיס -
 • מושגים בסיסיים הנוגעים למקומות רבים בתושב"ע.
 • כמו: מידות ושיעורי חז"ל
 • הגדרות וכללים הלכתיים.

 • ב. מושגי תוכן :
 • מושגים פרטיים שחשוב לדעת אותם כידע תורני, אך הם נושא תוכן ספציפי כמו:
 • מצווה, חפץ הקשור לתושב"ע
 • ספרים ואישים
 • מושגים מחיי תקופת הגמרא

 • הצד השווה שבל המושגים שהם לא קשורים רק לשקלא וטריא של סוגיה ספציפית בלבד,
אלא ידיעתם ​​מקנה ידע תורני הנחוץ ללומד במגוון דפים וסוגיות בש"ס.


אם נבחר בכל שבוע מושג אחד מהסוגיה ונקנה אותו בצורה יסודית - התלמידים בסוף השנה ייצאו לדרכם כשבאמתחתם מושגים תורניים רבים שיועילו להמשך דרכם בעולמה של תורה.

חלק 2

היכנס לאלפון המושגים שלי, בחר מתוכו מושג אחד שנתקלת בו בשיעורי גמרא