Reflectie IO

Examen 2012 - 2013

KWALITEIT

Competentie 2 : Organiseren

--> Kwaliteitsbewust handelen

---> Nazorg


Ik heb voor nazorg gekozen omdat ik een ordelijk persoon ben. Deze deelcompetentie uit zich voornamelijk tijdens IO voeding en kwam aan bod bij mevrouw De Coninck. Tijdens het koken probeer ik zoveel mogelijk tussendoor de afwas te doen. Ik probeer dan ook zo veel mogelijk op te ruimen en mijn na-taak zo goed mogelijk uit te voeren. We hebben ook dorpsrestaurant gehad, waar ik had gekozen om in de keuken te staan.


WERKPUNT

Competentie 1 : Onderzoeken

--> Kwaliteitsbewust handelen

----> Correcte toepassing van technieken


Ik heb voor correcte toepassingen van technieken gekozen omdat ik niet zo goed theorieën of kennis kan toepassen zonder ze eerst geleerd of ingestudeerd te hebben. Deze deelcompetentie kwam aan bod bij meneer Stienissen waarbij we een enquête moesten opstellen aan de hand van een aantal regeltjes, op welke manier je vragen moest stellen, .. Om dit in de toekomst beter te laten verlopen ga ik proberen de theorieën aandachtiger te bekijken en ze proberen beter toe te passen.

Waarin ben ik gegroeid ?

Ik vind van mezelf dat ik gegroeid ben in creativiteit en in groep werken. Ik heb veel meer ideeën als voorheen om bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen. Bijvoorbeeld bij het bedenken van proefjes voor de technologische voormiddag, het inrichten van de tafel voor dorpsrestaurant, .. Ook kan ik me beter inleven in groep. Ik hou meer rekening met iemands anders mening om zo tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld het teamwork van de keuken tijdens het dorpsrestaurant, het organiseren van een geslaagde technologische voormiddag, ..


GIP

Onderwerp : Hoe omgaan met sociale netwerksites

Doelgroep : Kinderen, jongeren en ouders

Competenties :

  • In groep werken
  • Activiteit organiseren
  • Informatie verwerken

STAGE

Stageplaats : Basisschool Lozen

Waarom ?

  • Toekomstig beroep ?
  • Graag en goed omgaan met kinderen/jongeren
  • Interessant beroep