John Bowlby

pedagoog: theorie over hechting tussen opvoeders en kinderen

theorie hechting uitleg :

Bowlby geloofde dat de houding van de moeder voor de signalen van het kind een veilige hechting tot stand liet komen.

de wijze waarop heeft invloed op de emotionele ontwikkeling van het kind op latere leeftijd.

als het kind niet goed gehecht is kan dat later voor problemen zorgen zoals het moeite hebben met relaties.

Als er een goede verbondenheid is geeft dat een goed zelfvertrouwen van het kind.

ook heeft het gevoel van verbondenheid invloed op het vertrouwen van anderen als je in nood bent.

Als er geen goede hechting is kan een kind zich niet goed ontwikkelen en zal het kind op latere leeftijd problemen hebben met zijn/haar gedrag.

made by

Laura, Nicole en Kelly.