מדוע קוראים לתפילת 18 בשם זה?

מעיין ותהילה (כבוד!)

לפי אתר "אור לנוער"

לתפילת שמונה עשרה קוראים כך בגלל שבתחילה היו בה 18 ברכות
אלא שבתקופה מאוחרת יותר , תוקנה ברכה נוספת הברכה ה-19
והיא ברכת המינים שתוקנה בעיר יבנה ע"י שמואל הקטן.
(הנושא מובא במסכת ברכות דף כח' עמוד ב')
Big image

לפי אתר "פניני הלכה"

אתר "פניני הלכה" מוסיף ומסביר על תפילת שמונה עשרה בכללי: מתפילת שמונה עשרה נחלקת לשלושה חלקים: שבחים, בקשות והודאה. בשלוש הברכות הראשונות אנו דומים לעבד שמסדר שבח לפני רבו, באמצעיות לעבד שמבקש בקשות מרבו, ובשלוש האחרונות, לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו .

לפי ויקיפדיה

ישנם כמה וכמה סוגים של תפילות עמידה:

  • תפילת שמונה עשרה - הנאמרת בכל התפילות של ימי חול, ובה תשע עשרה ברכות. התפילה נקראת כך (אצל האשכנזים) משום שבמקור היא כללה שמונה עשרה ברכות.
  • תפילת שבע- הנאמרת בכל תפילות שבתות וימים טובים. כמו כן, מוסף של ראשי חדשים וחול המועד הוא תפילת שבע. התפילה נקראת כך משום שהיא כוללת שבע ברכות.
  • תפילת תשע - תפילת מוסף של ראש השנה, אותה קוראים בשני ימי ראש השנה.
Big image