יום הסובלנות

17/11 יום הסובלנות הבינלאומי

יום הסובלנות

משמעותו הנוהג של אדם או קבוצה להתייחס בכבוד, בהבנה ובהיעדר אפליה כלפי השונים ממנו מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם הוא אינו מסכים עם דעותיהם, התנהגותם או אמונתם.

"במקום שיש בריונות נדרוש סובלנות"

"במקום שיש בריונות נדרוש סובלנות"

נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין וג'ורג' עמירה קוראים לסובלנות