פורים

מגישות : שירה ספדה ומאורי וייסמן. שם המורה: רויטל שליו

2 מצוות פורים:

משתה- סעודת פורים: סעודת פורים (משתה) הוא אחת המצוות בפורים,המצווה היא לאכול ולשתות בחג פורים, ואפילו זה גם מצווה להשתכר בסעודה! אנו עושים סעודת פורים משום שה' ציווה עלינו לעשות זאת.

משלוח מנות: משלוח מנות היא אחת ממצוות חג פורים,על כל אדם לשלוח בפורים לפחות 2 משלוחי מנות. משלוח מנות זה: אריזה שבתוכה יש חטיפים\ממתקים ועוד... מטרתה של המצווה זה לשקם את היחסים של בני ישראל איש את רעהו.

2 מנהגי פורים:

שתית יין: החכמים קבעו שבפורים כל אדם צריך להשתכר,חכמינו אמרו זאת מפני כל הניסים שקראו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. השתכרות בפורים נועדה להזכיר את הנס הגדול: משתה ושתי והשתכרותה הובילו להמלכתה של אסתר,ומשתה אחשוורוש גרם להפלתו של המן.

רעשנים: הם כלים הממשמשים כדי להרעיש בזמן קריאת המגילה בבית הכנסת כאשר מוזכר המן, המתפללים קוראים קריאות בוז,שורקים,רוקעים ברגליהם וכמובן מרעישים ברעשנים.

הדמות שבחרנו היא ושתי:,ושתי היא אחת הדמויות הראשונות ממגילת אסתר. פרוש השם ושתי זה "הטובה ביותר" ,ושתי יפה|טובת מראה מעשיה של ושתי הם : היא סירבה לבוא למשתה כיוון שהיא המלכה והיא לא רוצה לבוא עם משלחת של סריסים היא רוצה משלחת מכובדת.

"עד לא ידע": הכוונה במילה "עד לא ידע" היא הגעה לשכרות על לטשטוש מוחלט.

Big image
ומרדכי יצא (ששון ויקר) - שירי פורים - מסיבת פורים