עבודה בהיסטוריה

איכות החיים של האנשים השחורים לעומת האנשים הלבנים