Chemia

Sprawdzian

Pierwiastki

Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia:

  • zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
  • taka substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze.

Atomy

Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstoci i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.

Metale i niemetale

Niemetale – pierwiastki chemiczne, regeneryczne, które nie wykazują żadnych właściwości metalicznych. Inaczej niż w przypadku metali, nie można podać jednoznacznych cech wszystkich niemetali, gdyż są one bardzo zróżnicowane.


Metale – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych)

Pierwiastki i ich symbole

Wodór - H

Tlen - O

Chlor - Cl

Azot - N

Siarka - S

Węgiel - S

Fosfor - P

Krzem - Si

Sód - Na

Potas - K

Wapń - Ca

Magnez - Mg

Żelazo - Fe

Cynk - Zn

Miedź - Cu

Glin - Al

Olów - Pb

Cyna - Sn

Srebro - Ag

Rtęć - Hg