U gaat scheiden

Deze brochure geeft u informatie over scheiding

Soorten scheidingen

Bent u getrouwd en wilt u niet langer bij uw echtgenoot blijven? Dan kunt u scheiden.


Er zijn drie manieren om te scheiden:

- Echtscheiding

- Scheiding van tafel en bed

- Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed


Echtscheiding

Met een echtscheiding hebt u geen juridische banden meer met uw partner. De rechten en plichten van het huwelijk gelden niet meer. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, geld dit ook niet meer. Na een echtscheiding kunt u weer opnieuw trouwen.


Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijft u getrouwd. De rechten en plichten van het huwelijk gelden nog steeds.


Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Na uw scheiding van tafel en bed kunt u er alsnog voor kiezen om helemaal uit elkaar te gaan. U kunt het huwelijk laten ontbinden en u heeft de mogelijkheid om opnieuw te trouwen met iemand.

Hoe gaat een scheidingsprocedure?

Verzoekschrift

U kunt een verzoekschrift gezamenlijk indienen, maar ook alleen. U hebt altijd een advocaat nodig. Wanneer u het verzoekschrift alleen indient ontvangt uw partner het verzoekschrift binnen 2 weken.


Het verzoekschrift bestaat uit:

- Uw naam, voornamen en woonplaats

- De naam, voornamen en woonplaats van uw partner

- Wanneer u kinderen jonger dan 18 heeft: De naam, voornamen en woonplaats van uw kinderen

- Een ouderschapsplan voor de kinderen jonger dan 18


De zitting

Wanneer alle stukken binnen zijn bij de rechtbank, krijgt u een uitnodiging voor de zitting. U bent niet verplicht te komen. Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing schrijft hij in de vorm van een beschikking. U krijgt de beschikking via uw advocaat thuisgestuurd.


Hoger beroep en cassatie

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank over uw scheiding? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw.

Daarna krijgt u weer een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking? Dan kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad.


De scheiding definitief maken

Om uw scheiding definitief te maken, moet u naar de burgerlijke stand. Daar laat u de beschikking van uw scheiding inschrijven in de registers. Dit moet gebeuren binnen 6 maanden.

Om uw scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de rechtbank de beschikking inschrijven in het huwelijksgoederenregister binnen 6 maanden.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan bestaat uit:

- Bij wie gaan de kinderen wonen?

- Hoe ziet de omgangsregeling eruit?

- Regeling over de kosten van de verzorging en opvoeding

- Kinderalimentatie

- Hoe informeren de ouders met elkaar over de kinderen?


Kinderalimentatie

Bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen bij zijn betrokken, is vrijwel altijd kinderalimentatie verschuldigd door een van de ouders.

Om vast te stellen of er inderdaad kinderalimentatie betaald moet worden en hoeveel, zal de rechter kijken naar de behoeften van het kind en naar wat de ouder die betalen moet.