המזרח התיכון

המזרח התיכון הוא איזור שהגדרתו בעייתית.

למדינות הנכללות במזרח התיכון אין מאפיין משותף אחד זהה.

אך יש כמה דברים המאפיינים את רוב מדינות המזרח התיכון (אך אף פעם לא את כולן).