Zelfredzaamheid

zelfredzemheid stimuleren

Zelf doen, zelf je keuzes maken, zelf bepalen waar, wanneer en hoe je iets doet. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het voor velen niet. Wachten tot er iemand komt om je naar het toilet te helpen, je aan te kleden, je eten klaar te maken en ga zo maar door. Niet meer zelfredzaam zijn gooit je leven op zijn kop en maakt je afhankelijk.

Aanmoedigen en complimenten geven

Aanmoedigen en complimenten geven is heel belangrijk zo krijgt de cliënt meer zelfvertrouwen en wilt hij/zij het graag nog eens doen.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid wordt bepaald door het fysiek functioneren van de ouderen. Zo kan zelfstandig een besluit worden genomen en wordt bij de uitvoering hulp verleend. Afhankelijkheid kan uiteindelijk resulteren in een opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Dit gaat gepaard met verlies van zelfstandigheid (huis, sociale relaties en vertrouwde omgeving). Maar afhankelijkheid kan ook verkeerd geïnterpreteerd worden door dingen van ouderen over te nemen die ze nog zelf kunnen. Wat voor de individuele patiënt van belang is, is doorslaggevend. Hulpverleners moeten zich richten op het behoud of verbeteren van het functioneren van oudere. De behoefte van autonomie is per individu verschillend. Daar dient de hulpverlener rekening mee te houden. Familie speelt hierbij een belangrijke rol.
Hulpmiddelen bij zelfredzaamheid