חדשות הספרייה

על המתרחש מאחורי מדפי הספרים (טבת התשע"ו)

בשל הגשם הרב והשטפונות: סירות ישרתו את אגפי הספריות

הספרנים: מה הבעיה? הקוראים ישייטו בין המדפים של המדע הבדיוני ובין המדפים של האנגלית וידוגו ספרים בחכה.

נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ביקר בספריות העיר

תמה מדוע אין מדפי ספרים בקונגולוזית.

ראש הממשלה: נתתי הוראה לכל ספריה ברחבי הארץ להקדיש שני מדפים של ספרים בקונגולזית, אין להתעלם מציבור עולים כה חשוב שהשפיע כה רבות על מדינת ישראל

עורכי העיתון: גנרל רוקוסובסקי, גנרל נורמן שוורצקופ, אורן חזן, גל הירש, הכלבה קאיה